Gelişen Sivil Toplum

Gelişen Sivil Toplum

Kapasitesini her gün geliştiren, sürdürülebilir bir sistem oluşturabilen, paydaşları ile etkin işbirliği yapan ve şeffaf sivil toplum kuruluşları için.