Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Özel sektör kuruluşlarının kurumsal iyilik, hayırseverlik, sorumluluk ve sürdürülebilirlik faaliyetleri göstermelerine yönelik sunduğumuz hizmetler: 

 • KSS analizleri
 • KSS stratejisi belirleme
 • KSS programı tasarımı
 • KSS proje geliştirme
 • KSS ve sürdürülebilirlik yönetimi
 • KSS raporlaması
 • Çalışan gönüllülüğü yönetimi
 • Paydaş analiz ve haritalandırması
 • Kurumsal eğitim ve atölye çalışmaları

Bunları yaparken;

 • KSS çalışmalarının kurum değerlerini yansıtmasına,
 • Paydaşlarla güçlü ve etkin bir işbirliği sağlamasına,
 • Toplumsal etkisinin en yüksek seviyede sağlanmasına,
 • KSS çalışmaları konusunda kurum çalışanlarının farkındalığının ve katılımının artırılmasına,
 • Kurumun sürdürülebilirliğine katkı sağlaması ve imajını güçlendirmesine,

önem veriyoruz.