İnsani Yardım

Mülteci ve göçmen akınları tarihin her dönemin çokça yaşanmış ve insani yardım faaliyetleri çeşitli şekillerde yapılmış olsa da, insani yardım alanındaki ihtiyaçlar her dönem farklılıklar göstermektedir. Türkiye’de son dönemde Suriye, Afganistan, Irak, Afrika ülkelerinden gelen mültecilerin sayısı 4 milyonu geçmiştir. Bu durum bir çok alanda farklı program ve projelerin hayata geçirilmesini gerektirmiştir. İnsani yardım alanında sunduğumuz hizmetler:

 • Saha analiz ve çalışmaları
 • Programı tasarım ve proje geliştirme
 • Sürdürülebilirlik yönetimi
 • İzleme ve değerlendirme faaliyetleri
 • İnsan kaynakları yönetimi ve planlaması
 • Sosyal uyum etkinlik yönetimi ve eğitimleri
 • Mesleki eğitim programları yönetimi ve eğitimleri
 • Kurumsal eğitim ve atölye çalışmaları

Bunları yaparken;

 • Dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına doğru bir biçimde cevap verilmesine,
 • İzleme ve değerlendirme çalışmalarının etkin bir biçimde yapılmasına,
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik kriterlerinin eksiksiz bir biçimde sağlanmasına,
 • Programların sürdürülebilir bir biçimde yürütülmesine,
 • Pozitif sosyal etkisi olan programların hayata geçirilmesine,
 • Toplumsal barış ve mutabakatın sağlanarak etkili sosyal uyum çalışmalarının yapılması,

önem veriyoruz.