Sosyal Girişim & İnovasyon

Yeni nesil girişimcilik olan sosyal girişimcilik ve inovasyon alanında, insan yaşam kalitesini geliştiren, doğa-çevre ve sürdürülebilirlik alanında yenilik iş fikir ve modellerini destekliyoruz.

Özellikle Birleşmiş Milletler 2030 Küresel Sürdürülebilirlik Hedefleri doğrultusunda yeni sosyal inovasyonların ve sosyal girişimlerin hayata geçmesini istiyoruz.

Bu kapsamda sosyal girişimcilere, kurum ve kuruluşlara vermiş olduğumuz hizmetler şunlardır:

  • İş modeli oluşturma
  • Paydaş, empati, strateji, vb. analiz çalışmaları
  • Yatırımcı ve sponsor ilişkileri geliştirme
  • Sosyal girişim ve inovasyon programları tasarımı ve koordinasyonu
  • Kurumsal eğitimler ve atölye çalışmaları

Bunları yaparken;

  • Kaynak kullanımının optimizasyonuna,
  • Sosyal etki ve iş modeli gelirinin maksimizasyonuna,
  • Etkin paydaş analizinin yapılarak işbirliklerinin oluşturulmasına,

önem veriyoruz.