Hibe & Fon Kaynakları

Kurumların amaç ve hedeflerini proje bazlı çalışmalarla gerçekleştirmeleri için yerel, ulusal ve uluslararası hibe programlarından faydalanmalarına destek oluyoruz.

Diğer yandan hibe / fon programı oluşturmak isteyen kurumlarına da danışmanlık veriyoruz. Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler:

 • Hibe / fon danışmanlığı
 • Hibe / fon programı tasarımı ve yönetimi
 • Proje geliştirme ve yazımı
 • Program yönetimi ve koordinasyonu
 • Proje yönetimi ve koordinasyonu
 • İş geliştirme
 • Yerinde inceleme ziyareti planlaması ve organizasyonu
 • Kurumsal eğitimler

Bunları yaparken;

 • Kurumların amaçları doğrultusunda projelere başvurmasına ve uygulamasına,
 • Projelerin uygulanmasında sürdürülebilirliğin sağlanmasına,
 • Etkin paydaş analizi ile işbirliklerinin hayata geçirilmesine,
 • Süreç boyunca kurumlara kapasite gelişimine yönelik destek verilmesine,
 • Şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kazan-kazan ilkesine dayalı işbirliklerinin yapılmasına,

önem veriyoruz.