Eğitimler

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Yönetimi

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Kuşaklar ile Birlikte Çalışma Kültürü Yaratma

Öğrenen Kurum Kültürü Yaratma

Eğitmen Eğitimi

Sosyal Girişimcilik Eğitimi

Sosyal İnovasyon Programı

Atölye Çalışmaları

* İhtiyaca yönelik olarak diğer kurum içi eğitimler için de, bizimle iletişime geçebilirsiniz.