Yeşil Teker

Yeşil Teker

Proje Amacı: Kurum ve kuruluşların yıl boyunca kullandıkları taşıtların doğaya salmış olduğu karbon ayak izini, ağaçlandırma yapmalarını sağlayarak ortadan kaldırmak.

Proje Hedefleri: 

  • Sürdürülebilirlik ve karbon ayak izi konusunda kurumlarda farkındalık yaratmak.
  • Çevredeki karbondioksit emisyonunu azaltmak için ağaçlandırma çalışmalarını artırmak.
  • Projeden elde edilen gelir ile çocuklar yönelik “Doğa ve Çevre Eğitimi” vermek.

Proje İçeriği: Kurumsal araçların adedi, yakıt tipi ve bu araçların yaptığı yıllık kilometreye göre doğaya salınan karbondioksit miktarının hesaplanır. Toplam karbondioksit emisyonunu azaltmak için belirlenen farklı ağaç tipleri ile karbondioksit-oksijen dönüşümünü sağlayacak şekilde  kurum adına ağaçlandırma yapılır. Kurumlar uygulamaya girerek kayıtlarını oluşturur ve ağaç başına belirlenen tutarı ödemeyerek ağaçlandırma yaparlar. Kurumların “Yeşil Teker” sertifikası her yıl yenilebilir, böylelikle hem proje hem de projenin etkisi sürdürülebilir olur.

Projenin, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı – Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı işbirliği ile hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Güncel Durum: Yazılım çalışmaları devam ediyor.