Benim Adım Gelecek

Benim Adım Gelecek

Proje Amacı: Üniversitede okuyan gençlerin kariyer planlamalarını mezun olmadan önce yaparak meslek hayatlarında daha başarılı olmaları için desteklenmesidir.

Proje Hedefleri: 

  • İş hayatında aktif olarak çalışan deneyimli kişiler ile gençler arasındaki deneyim aktarımını etkin bir biçimde sağlamak.
  • İş hayatındaki kişilerin üniversite öğrencilerine rol model olmasını sağlamak.
  • Gençlerin iş hayatının pratik bilgi ve yaklaşımlarını mezun olmadan önce yerinde incelemelerini sağlamak.
  • Gençlerin kariyer planlamaları doğrultusunda bireysel gelişimlerini odak alan eğitimler vermek.
  • Sadece iş hayatında değil sosyal alanda da topluma faydalı ve katkı sağlayan bireyler olmalarına öncülük etmek.
  • Gençleri kariyer planlamalarını yapmaları için yönlendirmek.
  • Gençlerin kendilerini ifade etme, sunum yapma ve diğer yeteneklerini geliştirmek.
  • Gençlerin ilgili oldukları alt meslek alanları/dallarını tespit etmesi için yönlendirmek.
  • Kariyer planlamaları için harekete geçen gençlerin diğer gençlere örnek olması.
  • Gençlik istihdamı konusunda toplumsal bir farkındalık yaratmak ve genç nüfusa dikkat çekmek.

Proje İçeriği: Üniversitelerin mühendislik ve işletme bölümlerinin 2-3-4. sınıflarında okuyan üniversite öğrencileri projede “çırak” olmak için başvuru yapar. Benzer şekilde özel sektördeki üst düzey yöneticilerde projede “usta” olarak yer alırlar. Usta-çırak eşleştirmeleri yapıldıktan sonra ustalar çıraklara rehberlik ederler. Proje, çırakları çeşitli eğitim, söyleşiler, teknik geziler ile desteklediği gibi sosyal sorumluluk projelerine de dahil eder. Dönem sonunda çıraklar mezun olur, bir sonraki dönem faaliyetlerine destek olurlar.

Proje Yürütücüsü: Gönüllü Hareketi Derneği

Proje Web Sayfası: www.benimadimgelecek.net