Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

“Proje” kelimesi, son on yılda en çok duyduğumuz sözcüklerden biri haline geldi. Hemen hemen yaptığımız her işin, faaliyetin, planın, gelecek hayalinin, iş fikrinin, üretimin, kaynak yönetiminin içerisindeki proje kavramı sıklıkla geçmekle birlikte, işlerimizin büyük bir çoğunluğu artık “proje bazlı” ilerliyor.

Proje kavramlarını iyi öğrenmek ve Proje Döngüsü Yönetimini (PDY) iyi anlamak hayatın en başta yaptığımız ve yapacağımız işler olmak üzere hayatımızın birçok alanında kolaylaştırıcı rol üstlenmektedir. Dünya Ekonomik Forumu’nun bir araştırmasına göre yakın gelecekte en çok ihtiyacımız olacak yeteneklerden “kompleks problem çözümü” ilk sırada yer almaktadır.* PDY ise bu yeteneğin gelişimini desteklemek için alınması gereken en temel eğitimlerden biridir.

Özel sektör kuruluşlarının rekabetçi şartlardaki birçok faaliyetin verimliliği artırıcı şekilde planlanmasında, sivil toplum kuruluşların faaliyetlerinin sosyal etkisinin en üst düzeye çıkarılmasında, kamu kuruluşlarında yönetişim prensiplerinin benimsenerek daha hesap verilebilir çalışmalar yürütmesinde; proje bazlı gerçekleşen her işte ve her projede, PDY Eğitimi işimizi çok kolaylaştıracaktır.

Kimler Katılmalı?

 • Proje bazlı çalışmalar yapmak isteyen üst düzey yöneticiler ve uzmanlar
 • Proje yöneticileri, uzmanları ve ekip üyeleri
 • Kalite yöneticileri ve profesyonelleri
 • Ar-ge / ür-ge yönetici ve profesyonelleri
 • Sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve çalışanları
 • Kurum içi ve bağımsız eğitmenler

Neden Katılmalı?

Kurum istek ve ihtiyaçlarınızı aşağıdaki gibi belirtiyorsanız, bu eğitimin değişim ve gelişime önemli bir katkısı olacaktır.

 • Yeni projeler tasarlamak ve hayata geçirmek istiyoruz.
 • Faaliyetlerimizi proje bazlı planlamak istiyoruz.
 • Proje süreçlerimizdeki verimliliği artırmak istiyoruz.
 • Çalışanlarımız ile kilit personelimizin PDY yaklaşımını benimsemesini istiyoruz.
 • Etkin kaynak kullanımı için analiz ve planlama süreçlerinde doğru adım atmak istiyoruz.
 • Projelerimizin sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini istiyoruz.
 • Projelerimizi ve etkilerinin daha iyi izlemek, ölçmek ve değerlendirmek istiyoruz.
 • Paydaşlarımız ile işbirliğimizi artırmak istiyoruz.
 • Yönetişimi geliştirmek ve daha katılımcı bir anlayış ile projelerimizi gerçekleştirmek istiyoruz.
 • Ekip üyelerinin daha fazla sorumluluk ve inisiyatif almasını istiyoruz.
 • Çalışanlarımızın problem çözme yeteneklerini geliştirmek istiyoruz.
 •  

Eğitim Organizasyonu

Eğitim Süresi: Eğitim programı farklı modül ve uygulamaları kapsamaktadır. İstenen içeriğe ve uygulamalara göre 1-2 veya 5 tam gün olarak planlanır.

Eğitim Yeri: Kurumun eğitim salonu veya farklı bir eğitim salonunda olabilir.

Katılım Belgesi: Katılımcılara, Sosyal Fayda Ajansı tarafından katılım belgesi verilir.

Eğitim İçeriği

 • Proje 101
 • Bir fikirden projeye
 • Proje döngüsü
 • Sorun-hedef-strateji-paydaş analizleri
 • Mantıksal çerçeve matrisi
 • Risk analizi ve varsayımlar
 • Nesnel başarı göstergeleri ve doğrulama kaynakları
 • İzleme ve değerlendirme
 • Sürdürülebilirlik
 • Faaliyet ve zaman planlaması
 • Bütçe hazırlama ve kaynak planlaması
 • Proje süreçlerindeki püf noktaları
 • İyi proje örnekleri ve uygulamaları