Çalışan Gönüllülüğü Yönetimi

Eğitim Hakkında

Gönüllü faaliyetlerin, çağı yakalayan ve güncel gelişmeleri takip eden kuruluşlar için son derece dönüştürücü etkisi olduğu bilinmektedir. Gönüllülük, faaliyeti yapan kişinin kendisine önemli kazanımlar sağladığı gibi, faaliyeti yapan topluluğun kendisi ve kuruma da büyük fayda sağlar. Özellikle duyarlı, ilgili ve çözüm üreten bir yerde bireyin ve kurumun kendisini konumlandırması için, itibar kazandıran ve marka değerine katkı sağlayan da bir alandır.

Sezgileri daha kuvvetli, kendisinden çok fazla ödün vermeyen ve kısa süreli planlar yapan yeni bir genç neslin iş dünyasında hızla yer alması da, çalışan gönüllülüğü programları yürüten kurumları tercih edilir hale getirmektedir. Yaşamın en önemli ve yoğun saatlerini çalıştığı yerde geçiren insanlar için, çalışanlarına farklı fırsatları da sunan kuruluşların önemi her geçen gün artmaktadır.

Sosyal etkisi tam olarak ölçülemeyen veya doğru bir biçimde değerlendirilemeyen sponsorluk yatırımları ile çoğunlukla yalnızca kurum içinde çalışanlar arasındaki etkileşime yönelik kulüp çalışmalarına ayrılan kaynaklar, genellikle yöneticilerin ve yönetimlerin arzu ettiği etkiyi tek başına yaratmıyor. Bu sebeple sürdürülebilir değişim ve dönüşümün sağlanması için çalışanlar üzerinde de daha büyük etkisi olan ve aktif katılımı sağlayan Çalışan Gönüllülüğü Programı ihtiyaç bulunduğu gibi, ve Çalışan Gönüllülüğü Yönetimi de kurumlar tarafından daha iyi uygulanmak istenmektedir.

Kimler Katılmalı?

 • İnsan kaynakları yönetici ve uzmanları
 • Kurumsal iletişim yönetici ve uzmanları
 • Çalışan gönüllülüğü programı başlatmak isteyen yönetici ve uzmanlar
 • Çalışan gönüllülüğü programında yer alan tüm departman yöneticileri ve çalışanlar
 • Kurum içindeki gönüllü kulübü sorumluları ve üyeleri

Neden Katılmalı?

Kurum istek ve ihtiyaçlarınızı aşağıdaki gibi belirtiyorsanız, bu eğitimin değişime ve gelişime önemli bir katkısı olacaktır.

 • Kurum ve çalışanlarımızın sosyal fayda yaratmasını istiyoruz.
 • Çalışanlarımızın kurum aidiyetlerini artırmak ve yaptıkları işe daha fazla anlam kazandırmalarını istiyoruz.
 • Gönüllü programı ve faaliyetleri oluşturmak istiyoruz.
 • Gönüllü programımız ve faaliyetlerimiz var ancak sürdürülebilir olmasını istiyoruz.
 • Gönüllü yönetimini doğru ve etkin bir şekilde yapmak istiyoruz.
 • Gönüllüleri geliştirmek ve bilinçlendirmek istiyoruz.
 • Gönüllüleri layık oldukları gibi motive etmek ve ödüllendirmek istiyoruz.
 • Gönüllülüğü kurum içerisinde özendirmek ve katılımı artırmak istiyoruz.
 • Gönüllü faaliyetlerimizi daha görünür hale getirmek istiyoruz.
 • Kurumsal sosyal sorumluluk alanında örnek çalışmalar yapmak istiyoruz.

Eğitim Organizasyonu

Eğitim Süresi: 1 tam gündür.

Eğitim Yeri: Kurumun eğitim salonu veya farklı bir eğitim salonunda olabilir.

Katılım Belgesi: Katılımcılara, Sosyal Fayda Ajansı tarafından katılım belgesi verilir.

Eğitim İçeriği

 • Gönüllülük ile ilgili temel kavram ve tanımlar
 • Gönüllülük türleri ve programları
 • Gönüllülük faaliyeti oluşturma
 • Gönüllülük programı tasarımı
 • Gönüllülük projesi geliştirme
 • Gönüllülük eğitimleri
 • Gönüllü yönetimi prensipleri ve araçları
 • Gönüllü kazanma ve motivasyonu
 • Gönüllü izleme ve değerlendirme
 • Gönüllü programların önemi ve kuruma katkıları
 • Gönüllülüğün görünürlüğü ve halkla ilişkiler çalışmaları
 • İyi uygulama örnekleri ve başarılı projeler